แนะประชาชนเลี้ยงสุนัข ต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้า

จังหวัดสมุทรปราการแนะประชาชนเลี้ยงสุนัขต้องดูแลระวังโรคพิษสุนัขบ้า นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า ในแต่ละปีคนไทยถูกสุนัขกัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่นับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ผู้ที่ติดเชื้อและแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย

ซึ่งจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สำนักระบาดวิทยา พบผู้เสียชีวิตด้วยโรค พิษสุนัขบ้าในปี 2560 จำนวน 4 ราย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ และสมุทรปราการ และจากการสำรวจความรู้ ทัศนคติของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่ถูกต้อง เช่น คิดว่าโรคพิษสุนัขบ้ารักษาได้ และจากการวิเคราะห์การติดต่อระหว่างโรคของสำนักระบาดวิทยาปี 2556 – 2558 พบว่า ปัจจัยการเสี่ยงเสียชีวิตคือการไม่ดูแลรักษาบาดแผลหลังสัมผัสโรค และไม่ได้รับวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบถ้วนตามแนวเวชปฏิบัติ
สำหรับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่พบได้ตลอดปีเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในประเทศไทยพบว่าสุนัขและแมวป่วยเป็นโรคนี้มากที่สุด ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งสร้างพื้นที่ในชนบทและเขตเมืองทั่วประเทศให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน พ.ศ.2563 โดยร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป ขึ้นทะเบียนการเลี้ยงทุกหลังคาเรือนและทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสุนัขโดยเฉพาะสุนัขจรจัด และให้เจ้าของนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี ส่วนอาการของสุนัขที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ สุนัขจะมีอารมณ์หงุดหงิด หางตกน้ำลายไหล อาจมีอาการคล้ายกระดูกหรือก้างติดคอ ซึ่งอาจทำให้เจ้าของเข้าใจผิด เอามือไปล้วงที่ปาก คลำหาก้างหรือกระดูก หากพบสุนัขมีอาการดังกล่าว ขอให้นึกถึงโรคพิษสุนัขบ้า และแยกสุนัขไว้ไม่ให้คลุกคลีกับสุนัขอื่นหรือคน และรีบแจ้งปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากคนถูกสุนัขกัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีบาดแผล ขอให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth