เตรียมปรับปรุงระบบกล้องจับรถฝ่าไฟแดง

บก.จร.เตรียมปรับปรุงกล้องตรวจจับรถขับฝ่าไฟแดงทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มระบบให้จ่ายเงินค่าปรับผ่านธนาคารและอายัดต่อภาษี พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์  รองผู้บังคับการตำรวจจราจร(รองผบก.จร.) กล่าวว่า  ขณะนี้กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงทีโออาร์ว่าจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการปรับปรุงและดูแลระบบกล้องตรวจจับฝ่าไฟแดงหรือเรดไลท์คาเมล่า เนื่องจากขณะนี้เอกชนเจ้าเดิมที่ดูแลให้หมดสัญญาว่าจ้างไปแล้ว

ดังนั้นจึงต้องมีการร่างทีโออาร์ใหม่ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ซอฟแวร์ที่จะต้องทำงานได้ตลอดเวลา มีความทันสมัยสามารถดำเนินการตรวจจับได้ตลอด 24 ชม.   และมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับผู้กระทำความผิดคล้ายๆกับระบบของกล้องตรวจจับเลนเชนจ์ รวมทั้งเอกชนที่จะเข้ามาดูแลระบบจะต้องเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา  การออกใบสั่งและฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดจะต้องเชื่อมโยงกับระบบพีทีเอ็มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลใบสั่งเพื่อที่จะดำเนินการเชื่อมต่อกับระบบของกรมการขนส่งทางบกในการอายัดการชำระภาษีเป็นการชั่วคราว สำหรับผู้ที่ไม่มีชำระค่าปรับตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  พร้อมทั้งเพิ่มระบบให้สามารถจ่ายค่าปรับผ่านทางธนาคารได้ เนื่องจากขณะนี้ใบสั่งเรดไลท์จ่ายค่าปรับได้เฉพาะทางไปรษณีย์และเดินทางมาชำระค่าปรับในหน่วยงานที่ออกใบสั่งเท่านั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews